facebook
 
 

Kolokacija servera i opreme

Kolokacija servera i opreme predstavlja jednu od osnovnih usluga data centra. Podrazumijeva najam cijelog rack-a ili po jedinici visine (U), kao i najam privatnog kaveza. Korisnici data centra slobodni su postaviti opremu prema vlastitom izboru i potrebama.
Pristup i administracija poslužitelja obavlja se preko mreže, a ukoliko je potrebno omogućava se, uz prethodnu najavu, i fizički pristup unutar radnog vremena od 8:00 – 16:00 sati ili prema dogovoru.

Kolokacijom servera i druge opreme u sistemskoj sali, osim dodatne sigurnosti, korisnici dugoročno postižu uštedu i više od 25% u odnosu na investiranje u nabavu i održavanje vlastite opreme ovakve kvalitete. Dodatnu uštedu moguće je ostvariti i zahvaljujući izravnim vezama između korisnika centra.

• ormar (19”) – 42 U
• 1/2 ormara – 21 U
• 1/4 ormara – 10 U
• kolokacija pojedinačnih poslužitelja
• privatni kavez za smještaj ormara (dimenzioniran prema potrebama korisnika)

Najam IT i komunikacijske opreme

Osim zakupa cijelog ili dijela ormara, moguće je korištenje servera u posjedu firme DNS IT Consulting and Services. U tom slučaju korisnik je u mogućnosti sam brinuti o konfiguraciji i sadržaju ili prepustiti kompletnu brigu našim stručnjacima koji će instalirati sve potrebne aplikacije i pakete, voditi računa o licencama i administraciji (u sklopu usluge “Proširenog održavanja”). Usluga “Najma IT i komunikacijske opreme” uključuje sve pogodnosti prostorije, redudantno napajanje i link.

Novosti

DNS IT Consulting & Services postao Microsoft Most Valuable Professional - Microsoft MVP.
MS NetWork konferencija održat će se 14. i 15.04.2014. kompleksu Banja Vrućica, Teslić.
Microsoft ured u Bosni i Hercegovini 9.12.2013. godine, organizirao “TechDay 2013”.
Migracija ključnih servisa na Windows Server 2012, Windays predavanje u Umagu, Hrvatska.

 

DNS IT Consulting & Services

A: Kralja Petra Krešimira IV 14a
T: +387 (0)63 657 681
E: info@itconsulting.ba
W: www.itconsulting.ba
S: dns.itconsulting