facebook
 
 

Tehnička i sistemska podrška

Nakon dugogodišnjeg iskustva rada sa Microsoft tehnologijama te velikim brojem uspješno završenih projekata nudimo vam sistemska rješenja za potrebe svojih korisnika sa tendencijom rasta, bilo da im je potrebna izgradnja ili nadogradnja kompleksnih informacijskih sustava sa velikim brojem korisnika.

Naš tim stručnjaka svojim korisnicima pruža konsultantske usluge prilikom odabira najpovoljnijeg rješenja, isporuku rješenja, usluge implementacije te sve vrste tehničke i sistemske podrške.

Dizajn, implementacija i održavanje domenske infrastrukture

Kvalitetna domenska infrastruktura i pripadajući infrastrukturni servisi predstavljaju temelj uspješnog funkcioniranja poslovnih rješenja i servisa svakog IT sustava.

Naši certificirani stručnjaci s višegodišnjim iskustvom specijalizirani su za pružanje sljedećih usluga:
- Dizajn domenske infrastrukture prema potrebama korisnika;
- Analiza postojeće domenske IT infrastrukture korištenjem interno razvijenih specijaliziranih alata, analiza rizika, otklanjanje eventualno uočenih problema, optimizacija i efikasnije korištenje;
- konsolidacija domenskih infrastruktura;
- migracija s postojećih verzija na nove.

• Implementacija korporativnih E-Mail rješenja bazirana na Exchange serveru
• Implementacija SQL Server baze podataka
• Implementacija intranet i internet kolaboracijskih platforme bazirane na SharePoint Serverima
• Implementacija sigurnosnih rješenja sa ISA Firewall i drugim vendorima
• Implementacija VPN rješenja
• Implementacija Storage sustava
• Implementacija monitoring rješenja sa System Center proizvodima
• Implementacija Sharepoint Servera
• Ostala Microsoft rješenja

Novosti

DNS IT Consulting & Services postao Microsoft Most Valuable Professional - Microsoft MVP.
MS NetWork konferencija održat će se 14. i 15.04.2014. kompleksu Banja Vrućica, Teslić.
Microsoft ured u Bosni i Hercegovini 9.12.2013. godine, organizirao “TechDay 2013”.
Migracija ključnih servisa na Windows Server 2012, Windays predavanje u Umagu, Hrvatska.

 

DNS IT Consulting & Services

A: Kralja Petra Krešimira IV 14a
T: +387 (0)63 657 681
E: info@itconsulting.ba
W: www.itconsulting.ba
S: dns.itconsulting